Et kommersielt samarbeid med Crew Media.

Axo form

15,9% 100.000 o/5 år Kost40256 Tot140256

Lån

Ordet lån kan omfatte alle typer lån, men vanligvis snakker vi om forbrukslån eller boliglån.

I denne artikkelen skal vi forsøke å gi deg en liten oppklaring i hva de ulike typene innebærer, samt gi deg noen tips til hva du bør tenke på når du skal søke lån.

Hva er lån?

Axo Finans

Et lån er en avtale mellom en långiver og en låntaker, hvor långiveren kan kreve betalt i form av renter og gebyrer. Derfor kan låntakeren gjerne betegnes som en debitor (skyldner) og långiveren som en kreditor (kravshaver).

Som oftest snakker vi om et låneforhold mellom en kunde og en bank, og det er også dette vi skal se videre på i artikkelen. Men det kan være nyttig å vite at lignende avtaler også kan inngås mellom privatpersoner eller gjennom andre tjenester.

Annuitetslån

Når vi snakker om et lån i en bank, inngår kunden som oftest en avtale om et annuitetslån. Dette innebærer at kunden betaler like store terminbeløp til lånet er nedbetalt. På mnge måter kan man sammenligne annuitetslån med en vekt, der man i begynnelsen betaler en større renteandel, og i slutten av perioden betaler mest i avdrag.

Det er mange som foretrekker denne typen lån fordi terminbeløpet er forutsigbart, og man kan enkelt sette opp et budsjett uten å måtte ta høyde for uforutsigbare beløp.

Rammelån

Mens terminbeløpene i et annuitetslån er faste og forutsigbare, vil et rammelån være mer fleksibelt. Dersom du har god økonomi kan dette gi deg større økonomisk frihet.

I et rammelån vil du selv bestemme hvor mye av “rammen” du ønsker å bruke. Du bestemmer selv hvor mye du ønsker å betale ned på gjelden din til enhver tid. Lånet kommer uten en fast nedbetalingsplan, men hos de aller fleste banker vil rentekostnaden være et minimumskrav. Hos mange banker vil det også kun være mulig å søke om et rammelån dersom du har et eksisterende boliglån i banken.

Et rammelån kan være gunstig for deg som har god økonomisk oversikt, og som ønsker litt mer fleksibilitet i økonomien.

Serielån

Et serielån er et lån med varierende terminbeløp. Dette er fordi rentedelen av lånet er variabelt, mens avdraget på beløpet forblir det samme gjennom hele perioden. I begynnelsen vil du betale et høyere terminbeløp enn mot slutten, fordi renteandelen går ned etterhvert som gjelden blir mindre.

Dette kan være et bra alternativ for deg som blir motivert av å se at terminbeløpene blir mindre. I mange tilfeller kan du også spare penger på serielån dersom du følger nedbetalingsplanen. Men serielån blir lite brukt til fordel for annuitetslån. Det er nemlig lettere å få økonomisk oversikt med et annuitetslån der beløpene er konstante gjennom hele perioden.

Boliglån og forbrukslån

Person med datamaskin og kalkulator

Et boliglån er et lån man kan få innvilget av banken ved kjøp av ny bolig. For å få lånet innvilget må låntaker stille med minimum 15% egenkapital av boligprisen eller tilsvarende i sikkerhet i annen eiendom eller gjennom kausjonister.

Låntakeren får som oftest tilbud om et annuitetslån, men det er også mulig å få de tre ovenstående nedbetalingsalternativene.

Ved et forbrukslån trenger ikke låntaker å stille med sikkerhet i for eksempel egenkapital, slik en må ved et boliglån. Derfor er også renten noe høyere på forbrukslån enn boliglån, fordi banken behøver en måte å sikre seg på ved eventuelle tap.

Nominell og effektiv rente

Når du låner penger i banken, får du tilbud om en nominell og en effektiv rente. Disse rentene forteller deg hva lånet kommer til å koste.

Den nominelle renten er grunnrenten på lånet, og blir beregnet ut fra markedssatser samt individuelle vurderinger av din økonomi og betalingsevne. Den effektive renten består av grunnrenten pluss alle gebyrer og eventuelle kostnader. Det er denne du bør se etter dersom du skal sammenligne lånetilbud.

Søk lån gjennom en låneformidler

Er du usikker på om du har fått et godt lånetilbud? Da kan låneformidlere som Axo Finans bistå deg med å finne det beste tilbudet på forbrukslån på opptil 500.000 hos flere banker – med kun én søknad.

Tjenesten til Axo Finans er helt uforpliktende, kostnadsfri og enkel å bruke.

Font Resize