Et kommersielt samarbeid med Crew Media.

Axo form

15,9% 100.000 o/5 år Kost40256 Tot140256

Lån penger

Å søke om lån kan være en forvirrende prosess, spesielt for forbrukere som ikke er kjent med økonomiske begreper.

 

Å låne penger er en stor økonomisk forpliktelse, og det kan være greit å ha litt kunnskap om hva det innebærer før man signerer en låneavtale.

 

I samarbeid med låneagenten Axo Finans får du en nyttig guide til å låne penger, uansett hva du trenger penger til. Dermed kan du være forberedt til din neste lånesøknad.


Hva er et lån?

Når vi snakker om å låne penger sikter vi til en økonomisk avtale mellom to parter, hvor den ene kalles långiver og den andre kalles låntaker. En långiver kan for eksempel være en bank eller andre institusjoner med godkjenning fra Finanstilsynet. Långiver godtar å stille et bestemt beløp med penger til disposisjon, mens låntaker forplikter seg til å betale tilbake pengene i henhold til avtalens vilkår.

 

For å få penger på konto må låntaker godta långivers betingelser.

 

Lånets betingelser og vilkår kan være ganske omfattende, og beskriver vanligvis lånets nedbetalingstid og kostnad, rentesatser, terminbeløp og eventuelle gebyrer. Det står også beskrevet hva som er konsekvensene ved mislighold av lånet, altså hva som skjer dersom låntaker ikke følger avtalens betingelser.


Ulike typer lån

Glad familie som har lånt penger via axo finans

Det finnes mange ulike typer lån, og det som skiller dem fra hverandre er hva lånet skal brukes til og hva det koster. Alle typer lån kan sorteres under to overordnede kategorier: Lån med sikkerhet og lån uten sikkerhet. Sikkerhet handler om hvilke garantier låntaker er forpliktet til å tilby i bytte mot å låne penger.

 

Les også: Alt du trenger å vite om å lån


Lån med sikkerhet

Å låne penger med sikkerhet innebærer at långiver stiller spesifikke krav til hva slags garantier som kreves for å utbetale pengene. Dette innebærer både at låntaker stiller sikkerhet i et definert verdiobjekt, samt at låntaker forplikter seg til å bruke pengene på et forhåndsbestemt formål. Ved et boliglån stiller låntaker for eksempel sikkerhet i boligen, slik at banken kan ta salgspant dersom låntaker ikke klarer å betale for seg.

 

For långiver medfører lån med sikkerhet lav risiko for å tape penger på avtalen. Slike lån har derfor lav rente, vanligvis under fem prosent.


Lån uten sikkerhet

Et usikret lån er det motsatte av et lån med sikkerhet. Her kreves det ingen form for garanti eller sikkerhet fra långivers side for å få pengene tilbake, og låntaker trenger ikke å stille med verken bolig, bil eller eiendom som pant. Eksempler på lån uten sikkerhet er:

 

  • Forbrukslån
  • Kreditt
  • Avbetaling
  • Mindre lån

 

Ettersom man omgår krav om sikkerhet, går det raskere å få godkjent og utbetalt slike lån. Til gjengjeld er de mer kostbare enn lån med sikkerhet. Långiver påtar seg en økt risiko ved usikrede lån, og dette blir gjort opp for ved å sette en høyere risikopremie på lånet. Derfor er den effektive renten høyere på usikrede lån, enn på lån med sikkerhet.


Hva koster det å låne penger?

Uansett hvilken lånetype det er snakk om, så koster det penger å låne penger. Du finner lånets pris ved å se på satsene for renter og gebyrer. Både renter, gebyrer og avdrag på lånet skal betales til avtalt tidspunkt, vanligvis hver måned eller hvert kvartal. Samlet kalles denne summen et terminbeløp.

 

Et annuitetslån har faste terminbeløp. Et serielån har variable terminbeløp og vil synke over tid.

 

Renten på lånet oppgis vanligvis som prosent per år av den utestående gjelden, og tjenes inn av den som er utlåner. Som forbruker vil du måtte forholde deg til to typer rente: Nominell og effektiv rente. Nominell rente er lånets grunnkostnad. Effektiv rente innebærer den nominelle renten, i tillegg til gebyrer og eventuelle andre kostnader på lånet. For å finne ut av hva lånet faktisk koster må du altså se på den effektive renten.


Lån penger med lav rente

Avtale som inngås ved underskrift

De fleste som er på markedet for å låne penger ønsker et lån med så lav rente som mulig. Dersom det er snakk om et lån med sikkerhet, kan man forsøke å forhandle frem en lavere rente med banken. Dette er en mulighet hvis man kan tilby långiver en høy grad av sikkerhet, for eksempel ved å vise til plettfri betalingshistorikk eller søke lån med en medlåntaker som stiller ekstra garanti.

 

En kausjonist er en person som har stilt sikkerhet for hele eller deler av tredjemanns gjeld.

 

Det er ikke like lett å forhandle fram en lavere rente når det er snakk om lån uten sikkerhet, men det finnes grep man kan ta for å sikre seg en så lav rente som mulig. For det første er det viktig å vite at ulike utlånere opererer med ulike regler for risikovurdering. I praksis betyr dette at du kan få tilbud om helt forskjellige rentesatser fra to forskjellige långivere.


Lån uten sikkerhet med lav rente

Som tommelfingerregel får man tilbud om lavere rente jo høyere lånebeløp man søker om. Det vil si at lånet totalt sett blir billigere. I tillegg bør man velge så kort nedbetalingstid som man klarer. Da vil renten løpe over kortere tid og lånet vil totalt sett koste mindre, men terminbeløpene vil være høyere.

 

Les mer: Lån med lav rente

 

Dersom du skal søke om et forbrukslån bør du be om tilbud fra flere forskjellige långivere for å sammenligne deres priser. Forbrukslån brukes vanligvis ved uforutsette utgifter, plutselig behov for reparasjoner i hjemmet eller tilsvarende. Noen bruker også forbrukslån for å reise på ferie eller realisere planer og prosjekter. I Norge kan man få låne inntil 500 000 kroner uten sikkerhet, hvilket gir gode muligheter til å finansiere det man har behov for.


Bruk en låneagent til å sammenligne

Låneagenten Axo Finans tilbyr sammenligning av lån uten sikkerhet kostnadsfritt og uforpliktende. Du får raskt svar på hvor mye du kan låne og hva lånet vil koste deg i måneden. Hos Axo Finans får du profesjonell hjelp i møte med långiverne, slik at du slipper å takke ja til et tilbud som i utgangspunktet var for dyrt.

Font Resize